O nas

      Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy powstało w dniu 26 lutego 1998 roku. Celem działalności Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z określonych ustawowo zadań własnych Gminy, poprzez świadczenie usług publicznych powszechnie dostępnych – w wykonaniu obowiązku służby publicznej.

       Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy wynosi 1.190.100 złotych i dzieli się na 11.901 udziałów po 100,00 złotych każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym  Przedsiębiorstwa Komunalnego posiada Gmina Moszczenica.

Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy obejmuje:

 1. produkcję i dostawę wody,
 2. odbiór i oczyszczanie ścieków,
 3. roboty remontowo – budowlane oraz działalność powierzoną dotycząca wykonywania zadań własnych gminy w zakresie dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
 4. obsługę i utrzymanie targowiska gminnego, 
 5. obsługę i utrzymanie oświetlenia ulicznego, 
 6. sprzedaż towarów. 

Usługi wodociągowe realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

 1. 5 ujęć produkujących wodę, z czego 4 ujęcia wymagają urządzeń do uzdatniania wody surowej ze względu na dużą zawartość żelaza i manganu. Niewielka ilość wody (ok. 3%) jest nabywana od Gminy Wolbórz dla miejscowości Gazomia Nowa i Gazomka. 
 2. Sieć wodociągową o długości ponad 180 km, 
 3. Sieć przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych w ilości 3500 sztuk  o łącznej długości około 70 km.


Usługi kanalizacyjne realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

 1. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności max 1875 m3/db. 
 2. Przepompownie ścieków w ilości 35 sztuk oraz pompownie indywidualne w ilości 5 sztuk.
 3. Sieć kanalizacyjna o łącznej długości ponad 67 km
 4. Sieć przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 1726 sztuk o łącznej długości ponad 18 km.

Aktualności

12.12.2022

Zawiadomienie o braku wody - 13 grudnia 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rękoraj, Sierosław, Pieńki Sierosławskie, ImielniaPowyższe spowodowane jest montażem uzbrojenia studni pomiarowych na sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy. ‘ Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

05.12.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - 6.grudnia 2022

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 06.12.2022r. (wtorek) w godzinach 9:00-13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:Wola Moszczenicka, Moszczenica, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Kosów, GajkowicePowyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody w Moszczenicy.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

17.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 18 października 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.10.2022r. (wtorek) w godzinach  900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

11.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 12 października 2022 roku

                                                              Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  12.10.2022r. (środa) w godzinach  900- 1400 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

28.09.2022

Zawiadomienie o braku wody w dniu 29 września 2022

Z A W I A D O M I E N I E   

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu

29.09.2022r. (czwartek) w godzinach 900- 1400 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Baby ul. Piotrkowska nr. 1–35, ul. Dworcowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Szkolna, ul. Brzozowa, ul. Sieradzka nr 1-26,

Kiełczówka ul. Wolborska nr. 1-5, ul. Piotrkowska nr. 1-63, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Parkowa, ul. Słoneczna,

 

W dniu  30.09.2022r. (piątek) w godzinach 900- 1400 w miejscowościach:

Baby ul. Zielona, ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Wolborska nr 1-94,

Kiełczówka ul. Wolborska nr. 29-115, ul. Nowa, ul. Rajska, ul. Krótka Białkowice nr 52A-58

Pomyków nr.  21-51

Raciborowice 

Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi urządzeń infrastruktury wodociągowej.                                                                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

08.08.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - Gazomia Stara

                                                                                                                                            Moszczenica 08.08.2022r.                                                            Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 09.08.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara nr. od 23 do 71 Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi związanymi z przebudową drogi.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka