O nas

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy powstało w dniu 26 lutego 1998 roku. Celem działalności Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z określonych ustawowo zadań własnych Gminy, poprzez świadczenie usług publicznych powszechnie dostępnych – w wykonaniu obowiązku służby publicznej.

       

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy wynosi 1.600.100 złotych i dzieli się na 16.001 udziałów po 100,00 złotych każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym  Przedsiębiorstwa Komunalnego posiada Gmina Moszczenica.

 

Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy obejmuje:

-        produkcję i dostawę wody,

-        odbiór i oczyszczanie ścieków,

-        roboty remontowo – budowlane oraz działalność powierzoną dotyczącą wykonywania zadań własnych gminy w zakresie dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 

-        obsługę i utrzymanie targowiska gminnego, 

-        obsługę i utrzymanie oświetlenia ulicznego, 

-        sprzedaż towarów. 

 

Usługi wodociągowe realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

  1. 5 ujęć produkujących wodę, z czego 4 ujęcia wymagają urządzeń do uzdatniania wody surowej ze względu na dużą zawartość żelaza i manganu.
  2. Sieć wodociągową o długości około 189 km.

3.    Sieć przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w ilości 3.684 sztuki o łącznej długości około 72 km.

 

Usługi kanalizacyjne realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

  1. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności max 1875 m3/db.
  2. Przepompownie ścieków w ilości 50 szt. oraz pompownie indywidualne w ilości 5 szt.
  3. Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 72 km
  4. Sieć przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 1.899 szt. o łącznej długości około 19 km.

    Aktualności

Grafika przedstwaia kran

19.01.2024

Zawiadomienie o braku wody - 22 stycznia 2024 roku

Moszczenica 19.01.2024r.                                       Z A W I A D O M I E N I E   

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu

22.01.2024r. (poniedziałek) w godzinach 900- 1300  dostawa wody z sieci wodociągowej będzie odbywała się przy obniżonym ciśnieniu.

Powyższe dotyczy miejscowości:

Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Pomyków, Moszczenica ul. Kolejowa  

  

Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi na ujęciu wody w Babach – montaż filtrów zamkniętych                                                                                                                                                                                   Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...
Grafika przedstwaia kran

27.11.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Moszczenica na okres 3 lat

Z dniem 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej...

17.04.2023

Zawiadomienie o braku wody w dniu 18-04-2023

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.04.2023r. (wtorek) w godzinach  1000- 1330 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Srock, Dąbrówka

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

12.12.2022

Zawiadomienie o braku wody - 13 grudnia 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rękoraj, Sierosław, Pieńki Sierosławskie, ImielniaPowyższe spowodowane jest montażem uzbrojenia studni pomiarowych na sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy. ‘ Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

05.12.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - 6.grudnia 2022

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 06.12.2022r. (wtorek) w godzinach 9:00-13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:Wola Moszczenicka, Moszczenica, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Kosów, GajkowicePowyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody w Moszczenicy.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

17.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 18 października 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.10.2022r. (wtorek) w godzinach  900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka