Grafika przedstwaia kran

27.11.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Moszczenica na okres 3 lat

Z dniem 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej...

17.04.2023

Zawiadomienie o braku wody w dniu 18-04-2023

Z A W I A D O M I E N I E    Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.04.2023r. (wtorek) w godzinach  1000- 1330 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:Srock, DąbrówkaPowyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

12.12.2022

Zawiadomienie o braku wody - 13 grudnia 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rękoraj, Sierosław, Pieńki Sierosławskie, ImielniaPowyższe spowodowane jest montażem uzbrojenia studni pomiarowych na sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy. ‘ Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

11.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 12 października 2022 roku

                                                              Z A W I A D O M I E N I E    Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  12.10.2022r. (środa) w godzinach  900- 1400 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara. Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

10.03.2022

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków

      Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Decyzją WA.RZT.070.1.336A.16.2019     Taryfowa grupa odbiorców Okres 21.11.2020 20.11.2021 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2021 20.11.2022 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2022 20.11.2023 cena  netto  zł/m3 W 1 Grupa 1. Gospodarstwa domowe. Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza     3,09     3,15     3,20 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 W 2 Grupa 2. Gospodarstwa domowe. Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Woda pochodząca z dostaw zewnętrznych. KOM-WOL  Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.       5,65         5,71       5,77 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 W 3 Grupa 3. Pozostali odbiorcy wody Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza     3,29       3,35     3,41 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 Ceny netto + obowiązująca stawka VAT - 8%     Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Decyzją WA.RZT.070.1.336A.16.2019     Taryfowa grupa odbiorców Okres 21.11.2020-20.11.2021 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2021-20.11.2022 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2022-20.11.2023 cena  netto  zł/m3 S 1 Grupa 1. Odprowadzający ścieki bytowe. Gospodarstwa domowe. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.     5,35       5,45       5,56   Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 S 2 Grupa 2. Odprowadzający ścieki komunalne. Pozostali dostawcy Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.     5,67     5,78       5,90   Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 Ceny netto + obowiązująca stawka VAT - 8%Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, bez względu czy w danym okresie rozliczeniowym odbiorca/dostawca pobierał wodę lub dostarczał ścieki. Opłata abonamentowa składa się z dwóch elementów: Opłata za odczyt wodomierzy i/lub urządzeń pomiarowych Opłata za rozliczenie należnościZbiorowe zaopatrzenie w wodęS2 grupa 2Odprowadzający ścieki komunalne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza. Okres rozliczeniowy: 1 m-c. Stawka opłaty abonamentowej - na odbiorcę (punkt rozliczeniowy) w zł/m-c Zakwalifikowanie odbiorcy wody do jednej z w/w grup będzie następowało na podstawie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków zawieranej przez Przedsiębiorstwo Komunalne z odbiorcą usług, w której określa się cel na jaki będzie pobierana woda, a także miejsce poboru wody i jej pochodzenia dla Grupy 2 W2 (zakup hurtowy wody) oraz rodzaju odbieranych ścieków dla grup  1 S1 ścieki bytowe, 2 S2 ścieki komunalne.

Czytaj więcej...

04.02.2022

Zawiadomienie o braku wody - Kolonia Raków

Z A W I A D O M I E N I E    Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  07.02.2022r. (poniedziałek) w godzinach 900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:Kolonia Rakówul. Moszczenicka od nr 11, oraz ulice przyległe tj. ul. Sosnowa, ul. Słoneczna, ul. Jarzębinowa, ul. Wrzosowa, ul. Stumilowego Lasu.          Powyższe spowodowane jest pracami remontowymi na sieci wodociągowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

18.01.2022

Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  20.01.2022r. /czwartek/ w godzinach 800- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych z ujęcia w Moszczenicy:Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, Kosów, Gazomia Stara, Białkowice, Pomyków /od Moszczenicy/         Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na terenie Stacji uzdatniania wody  w Moszczenicy ul. Dworcowa.

Czytaj więcej...

Aktualności

12.12.2022

Zawiadomienie o braku wody - 13 grudnia 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rękoraj, Sierosław, Pieńki Sierosławskie, ImielniaPowyższe spowodowane jest montażem uzbrojenia studni pomiarowych na sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy. ‘ Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

05.12.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - 6.grudnia 2022

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 06.12.2022r. (wtorek) w godzinach 9:00-13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:Wola Moszczenicka, Moszczenica, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Kosów, GajkowicePowyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody w Moszczenicy.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

17.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 18 października 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.10.2022r. (wtorek) w godzinach  900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

11.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 12 października 2022 roku

                                                              Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  12.10.2022r. (środa) w godzinach  900- 1400 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

28.09.2022

Zawiadomienie o braku wody w dniu 29 września 2022

Z A W I A D O M I E N I E   

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu

29.09.2022r. (czwartek) w godzinach 900- 1400 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Baby ul. Piotrkowska nr. 1–35, ul. Dworcowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Szkolna, ul. Brzozowa, ul. Sieradzka nr 1-26,

Kiełczówka ul. Wolborska nr. 1-5, ul. Piotrkowska nr. 1-63, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Parkowa, ul. Słoneczna,

 

W dniu  30.09.2022r. (piątek) w godzinach 900- 1400 w miejscowościach:

Baby ul. Zielona, ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Wolborska nr 1-94,

Kiełczówka ul. Wolborska nr. 29-115, ul. Nowa, ul. Rajska, ul. Krótka Białkowice nr 52A-58

Pomyków nr.  21-51

Raciborowice 

Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi urządzeń infrastruktury wodociągowej.                                                                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

08.08.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - Gazomia Stara

                                                                                                                                            Moszczenica 08.08.2022r.                                                            Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 09.08.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara nr. od 23 do 71 Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi związanymi z przebudową drogi.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka